HỘI NGHI CHI BỘ NĂM HỌC 2018 - 2019

Thứ hai - 08/10/2018 08:40
Sáng ngày 14  tháng 9 năm 2018 chi bộ trường Tiểu học Thịnh Sơn đã tổ chức Hội nghị chi bộ năm học 2018-2019 nhằm đánh giá hoạt động của chi bộ trong năm học 2017-2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm học 2018-2019.
Sáng ngày 14 tháng 9 năm 2018 chi bộ trường Tiểu học Thịnh Sơn đã tổ chức Hội nghị chi bộ năm học 2018-2019 nhằm đánh giá hoạt động của chi bộ trong năm học 2017-2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm học 2018-2019.
   Sáng ngày 14 tháng 9 năm 2018 chi bộ trường Tiểu học Thịnh Sơn đã tổ chức Hội nghị chi bộ năm học 2018-2019 nhằm đánh giá hoạt động của chi bộ trong năm học 2017-2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm học 2018-2019.
   Tham dự hội nghị, về phía Đảng ủy xã Thịnh Sơn có đồng chí Nguyễn Hữu An - Bí thư Đảng ủy xã .
Mở đầu hội nghị, thay mặt Chi ủy, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hòa - Bí thư chi bộ - đã trình bày báo cáo tổng kết đánh giá kết quả hoạt động của chi bộ Đảng trong năm học 2017 – 2018 đồng thời nêu phương hướng hoạt động của chi bộ Đảng năm học 2018 – 2019.
anh mo dau hoi nghi
            Năm học 2017-2018 là năm học tiếp tục thực hiện "Đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục"; thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính phủ; tiếp tục thực hiện NQ03“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,  các phong trào  "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".
             Năm học 2017-2018, chi bộ có 19 đảng viên , Chi bộ đã quán triệt và phổ biến kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật nhà nước tới mỗi cán bộ đảng viên, giáo viên và học sinh. 100% cán bộ đảng viên có lập trường  tư tưởng vững vàng, chấp hành tốt chủ trương của đảng và nhà nước, trung thành với lí tưởng cách mạng, chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ chí Minh, luôn đặt lợi ích của học sinh, của nhân dân lên lợi ích cá nhân. 100% cán bộ đảng viên đều nói và làm việc theo điều lệ Đảng. Thông qua sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt Đảng bộ, chi bộ nhà trường đã làm tốt công tác phổ biến thời sự  trong nước và thế giới nhằm định hướng dư luận và có quan điểm chính thức, rõ ràng về các vấn đề nóng đang được quan tâm. Chi bộ đã chỉ đạo làm tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học. Qua việc kiểm tra  đánh giá được việc thực hiện công tác chuyên môn của đảng viên trong chi bộ. Từ đó, có kế hoạch để động viên các đồng chí làm tốt, nhắc nhở chấn chỉnh đảng viên còn hạn chế. Nhờ làm tốt công tác động viên , chấn chỉnh kịp thời nên chất lượng GD đại trà cũng như chất lượng mũi nhọn có bước tiến rõ nét,
             Kết quả cụ thể:
           1, Về chuyên môn:
a, Về công tác PCGDTHĐĐT:
Chi bộ luôn chỉ đạo BGH nhà trường thực hiện tốt công tác huy động và duy trì sĩ số, làm tốt công tác điều tra phổ cập
b, Về chất l­ượng giáo dục toàn diện:  
  Trong năm học qua, d­ưới sự lãnh đạo của chi bộ, bộ phận chuyên môn nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động để nâng cao chất l­ượng dạy và học như­: sắp xếp thời khoá biểu hợp lý; thực hiện đúng đủ chương trình; thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua do ngành phát động; tổ chức quản lý tốt nề nếp dạy và học trong nhà trường; tổ chức tốt các  hoạt động giáo dục NGLL; tổ chức đánh giá xếp loại học sinh theo TT30 chính xác, đúng thực chất; duy trì thường xuyên phong trào thi đua dạy tốt - học tốt; An ninh trường học, ATGT, Phòng chống TNXH, công tác giáo dục thể chất, y tế học đường, vệ sinh môi trường… được thực hiện tốt.
Kết quả:
Tỷ lệ lên lớp năm học 2017-2018: đạt 100%;    (Có 4 học)
Số HS giỏi Huyện: 11 em trong đó trải nghiệm tiếng anh: 2 giải nhì. 3 giải khuyến khích); Giao lưu trạng nguyên nhỏ tuổi: 4 em( 1 giải nhì, 1 giải 3 và 2 giải KK ); Hội khỏe phù đổng huyện: 1 giải 3 và 1 giải KK
Xếp loại theo TT 30. Phẩm chất: Đạt 404/404 = 100%, năng lực: Đạt 404/404 = 100%; Kiến thức kỹ năng: 404/404; Số học sinh lưu ban: 0 em
2, Công tác xây dựng đội ngũ:
Chi bộ đã quan tâm công tác xây dựng đội ngũ vững vàng về bản lĩnh, tư tưởng ổn định, nội bộ đoàn kết. Mỗi một GV đều có ý thức tự học tự bồi, tích luỹ chuyên môn, bồi dưỡng GV qua SHCM. Kết quả:
100% CBGV có phẩm chất đạo đức khá và tốt, chấp hành tốt các chủ trương chính sách của đảng, nhà nư­ớc và của đơn vị.
100% hồ sơ giáo viên được đánh giá xếp loại đạt yêu cầu. Nhiều đ/c có bộ hồ sơ đẹp về hình thức, ghi chép rõ ràng, sạch đẹp,  chất lượng, nội dung hồ sơ cập nhật tốt như đ/c Hơi, đ/c Yến, đ/c Sâm, đ/c Hà và nhiều đồng chí khác. Kết quả xếp loại BDTX năm học 2017 – 2018 do trường đánh giá có 9 cán bộ GV được xếp loại Giỏi; 10 giáo viên được xếp loại Khá
Có 5 SKKN được công nhận ở Huyện trong đó 3 SKKN đạt Loại A, 2 SKKN đạt loại B.
Trong năm học có 2 đ/c được công nhận CSTĐ cơ sở; 5 GV dạy giỏi trường; GVDG trường: 17 đ/c.
100% Cán bộ, GV, nhân viên đạt LĐTT.
Nhà trường đã thực hiện tốt qui chế dân chủ, từ khâu xây dựng qui chế dân chủ đến thực hiện qui chế dân chủ rộng rãi trong toàn trường, tạo sự thống nhất trước khi thực hiện.
Chi bộ đã chỉ đạo Công đoàn thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng cho người lao động. Trong đơn vị không có hiện tượng tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác. Công đoàn đã xây dựng được mối đoàn kết gắn bó, thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau giữa đoàn viên công đoàn nên trong suốt năm học không có hiện tượng đơn thư, khiếu nại. 100% đoàn viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Đảng, nhà nước.
Trong công tác tổ chức, xây dựng và phát triển Đảng và chỉ đạo các Đoàn thể:
- Chi bộ sinh hoạt có chất lượng, đóng đảng phí đầy đủ, kịp thời.
- Chỉ đạo đoàn thanh niên , Đội TN nâng cao chất lượng hoạt động
- Chỉ đạo tốt hoạt động của Công đoàn, tạo điều kiện để công đoàn hoạt động có hiệu quả, nhất là việc chăm lo đời sống cho CB, GV, NV.
Phát huy truyền thống của mình, năm học 2018 - 2019, chi bộ Tiếp tục thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Phát huy những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, tăng cường nội lực của đơn vị và sự đồng tình ủng hộ của các cấp trên cũng như khai thác mọi tiềm năng thế mạnh của địa phương, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt, thi đua xây dựng phong trào trường học thân thiện học sinh tích cực, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới công tác quản lý. Thực hiện tốt Chỉ thị 03 về việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.
anh lanh dao
 
Để hoàn thành các chỉ tiêu và nhiệm vụ mà chi bộ đề ra đòi hỏi mỗi cán bộ đảng viên phải nổ lực phấn đấu, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, gương mẫu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Toàn thể đảng viên trong chi bộ có trách nhiệm quyết tâm, đoàn kết, lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nội dung Nghị quyết này nhằm xây dựng Chi bộ Trong sạch, vững mạnh.
 

Tác giả bài viết: Trường tiểu học Thịnh Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây