TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊNH SƠN - ĐÔ LƯƠNG
Chịu trách nhiệm chính:  - Hiệu trưởng
Địa chỉ: Xã Thịnh Sơn - Huyện Đô Lương - Tỉnh Nghệ An

Website://tieuhocthinhson.doluong.edu.vn
Hiện có 22 cán bộ thuộc 6 đơn vị

STT Họ tên Đơn vị Chức vụ Ảnh
1 Nguyễn Thị Thu Hòa
Điện thoai:0987943869
Email:nguyenthithuhoa244@gmail.com
Trường tiểu học Thịnh Sơn Hiệu trưởng
2 Nguyễn Thị Yến
Điện thoai:03668620716
Email:yenhuyts@gmail.com
Trường tiểu học Thịnh Sơn Phó hiệu trưởng
3 Nguyễn Thị Yến
Điện thoai:0945646615
Email:vuongngoc10@gmail.com
Trường tiểu học Thịnh Sơn Tổ trưởng 4-5
4 Phùng Thị Hợi
Điện thoai:0985876324
Email:hoithinhson@gmail.com
Trường tiểu học Thịnh Sơn Tổ trưởng 1-2-3
5 Thái Thị Kim Sâm
Điện thoai:01697403606
Email:nguyenkimtrunghieu@gmail.com
Trường tiểu học Thịnh Sơn Tổ phó 1-2-3
6 Nguyễn Thị Hà
Điện thoai:01677091851
Email:hieukhicon@gmail.com
Trường tiểu học Thịnh Sơn Tổ phó 4-5
7 Phan Thị Thảo
Điện thoai:0974091906
Email:phanthithao76@gmail.com
Trường tiểu học Thịnh Sơn Giáo viên chủ nhiệm
8 Thái Thị Mai Hòa
Điện thoai:01689276928
Email:hoats76@gmail.com
Trường tiểu học Thịnh Sơn Giáo viên chủ nhiệm
9 Nguyễn Thị Thanh Mai
Điện thoai:0974489676
Email:maisang74@gmail.com
Trường tiểu học Thịnh Sơn Giáo viên chủ nhiệm
10 Nguyễn Thị Long
Điện thoai:01645259704
Email:duonghaic20@gmail.com
Trường tiểu học Thịnh Sơn Giáo viên chủ nhiệm
11 Hoàng Thị Chung
Điện thoai:01683406347
Email:hoangchung72@gmail.com
Trường tiểu học Thịnh Sơn Giáo viên chủ nhiệm
12 Thái Thị Tâm
Điện thoai:01644068627
Email:thaitamthinhson@gmail.com
Trường tiểu học Thịnh Sơn Giáo viên chủ nhiệm
13 Nguyễn Thị Phương Hoa
Điện thoai:0946106870
Email:nguyenthiphuonghoa70@gmail.com
Trường tiểu học Thịnh Sơn Giáo viên chủ nhiệm
14 Nguyễn Thị Lan
Điện thoai:01665599045
Email:lan7hanh@gmail.com
Trường tiểu học Thịnh Sơn Giáo viên chủ nhiệm
15 Nguyễn Thị Hiền
Điện thoai:01677815404
Email:nguyenthihientanson@gmail.com
Trường tiểu học Thịnh Sơn Giáo viên chủ nhiệm
16 Nguyễn Thị Lâm
Điện thoai:0978574588
Email:lamphu7475@gmail.com
Trường tiểu học Thịnh Sơn Giáo viên chủ nhiệm
17 Nguyễn Thị Minh Hiền
Điện thoai:0919540609
Email:dunghien18070201@gmail.com
Trường tiểu học Thịnh Sơn Giáo viên
18 Nguyễn Thị Tân
Điện thoai:0977746806
Email:tanthinhson@gmail.com
Trường tiểu học Thịnh Sơn Giáo viên
19 Phan Thúy Hằng
Điện thoai:0918335779
Email:phanthuyhang1980@gmail.com
Trường tiểu học Thịnh Sơn Giáo viên chủ nhiệm
20 Nguyễn Thị Mai Phương
Điện thoai:0987987435
Email:maiphuong14121987@gmail.com
Trường tiểu học Thịnh Sơn Nhân viên
21 Nguyễn Thị Hiền
Điện thoai:0981950085
Email:nguyenthihien@gmail.com
Trường tiểu học Thịnh Sơn Nhân viên
22 Hoàng Thị Hà
Điện thoai:01297868070
Email:hoangha@gmail.com
Trường tiểu học Thịnh Sơn Nhân viên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây